موضوعات = کلیات هنر
تبیین نقش در تنکه کوبه‌های قلم‌زنی شده شهر یزد

دوره 28، شماره 2، تیر 1402، صفحه 45-59

10.22059/jfava.2023.355245.667057

حمید بهداد؛ بهنام جلالی جعفری؛ سید رحمان مرتضوی


تبارشناسی گل سوسن (زنبق) در گل و مرغ ایرانی

دوره 28، شماره 2، تیر 1402، صفحه 135-146

10.22059/jfava.2022.334175.666826

محمد سواری؛ علیرضا شیخی


گونه شناسی آرایه تخت و عناصر جلوس در نگاره های شاهنامه تهماسبی.

دوره 28، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 57-68

10.22059/jfava.2022.347706.666965

روح اله رحمانی؛ سید ابوتراب احمدپناه


اسطوره‌شناسی تمثیلی آرایه‌‌های کاخ چهلستون اصفهان

دوره 28، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 93-104

10.22059/jfava.2022.331019.666799

ساینا محمدی خبازان؛ سید امیر سعید محمودی؛ بهمن نامور مطلق؛ سعید حقیر


اصول شناخت شیوه خوشنویسی میرعلی هروی با تکیه بر مطالعۀ زاویه قلم گذاری و کرسی نقطه ها *

دوره 28، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 119-128

10.22059/jfava.2022.269577.666840

سیده فرشته حسینی رشتخوار؛ حمید رضا قلیچ خانی؛ علی نعمتی بابای لو


واکاوی یک فانتزی تاریخی: انگاره‌ی یوسف و زلیخا"

دوره 27، شماره 4، دی 1401، صفحه 51-65

10.22059/jfava.2022.344304.666924

حسن زین الصالحین؛ حسن بلخاری قهی؛ یعقوب آژند