تجربه های بصری انسان پیش از تاریخ

دوره 4، شماره 49، مهر 1391، صفحه 71-82

10.22059/jfava.2012.28522

سمانه رستم بیگی؛ سعید زاویه


شاخصه های خلق شخصیت تبلیغاتی ایرانی

دوره 20، شماره 3، آذر 1394، صفحه 71-78

10.22059/jfava.2015.56382

نجمه امینی؛ امیر حسن ندایی


تحلیل نمادشناسی نقوش سنگ مزارات اسلامی موزه شهر اهر

دوره 25، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 71-86

10.22059/jfava.2018.266150.666028

مهدی کاظم پور؛ مهدی محمدزاده؛ شهریار شکرپور


بررسی هویت معنوی مبتنی بر صفات در طراحی محصول

دوره 20، شماره 4، دی 1394، صفحه 73-84

10.22059/jfava.2015.57015

زهرا قدوسی نژاد؛ مهران فاطمی نیا؛ وحید چوپانکاره


نقش طراحی صنعتی در طراحی تجهیزات پزشکی

دوره 18، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-12

10.22059/jfava.2013.36282

مرتضی روحانی فرحمند


مشروطه ی استتیکی در عصر قاجار

دوره 4، شماره 48، خرداد 1391، صفحه 59-68

10.22059/jfava.2012.24694

آناهیتا مقبلی؛ بابک سلیمی زاده


مقایسه نظم شبه تناوبی شاه گره با ساختار شبه بلوری سیلیکون

دوره 4، شماره 50، آبان 1391، صفحه 69-80

10.22059/jfava.2012.28940

صاحب محمدیان منصور؛ سینا فرامرزی


روش شناسی طراحی صنعتی در عصر پسامدرن (با تکیه بر تجارب آلساندرو مندینی)

دوره 2، شماره 44، مهر 1390، صفحه 71-82

نسیم کوچک پور؛ رضا افهمی؛ مجتبی انصاری


بررسی انسان شناختی نقوش سفال «کلپورگان» سراوان

دوره 23، شماره 4، دی 1397، صفحه 71-80

10.22059/jfava.2018.249825.665854

مینا شیرانی؛ اصغر ایزدی جیران؛ برایان اسپونر؛ مریم کوهستانی