تعداد مقالات: 510
326. تجربه های بصری انسان پیش از تاریخ

دوره 4، شماره 49، پاییز 1391، صفحه 71-82

10.22059/jfava.2012.28522

سمانه رستم بیگی؛ سعید زاویه


327. شاخصه های خلق شخصیت تبلیغاتی ایرانی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 71-78

10.22059/jfava.2015.56382

نجمه امینی؛ امیر حسن ندایی


328. تحلیل نمادشناسی نقوش سنگ مزارات اسلامی موزه شهر اهر

دوره 25، شماره 1، بهار 1399، صفحه 71-86

10.22059/jfava.2018.266150.666028

مهدی کاظم پور؛ مهدی محمدزاده؛ شهریار شکرپور


329. مطالعۀ تنوع بیان در آثار پیکر‌تراشی دوناتلّو

دوره 19، شماره1، بهار 1393، صفحه 73-84

10.22059/jfava.2014.50298

مریم عادل؛ ادهم ضرغام


330. بررسی هویت معنوی مبتنی بر صفات در طراحی محصول

دوره 20، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 73-84

10.22059/jfava.2015.57015

زهرا قدوسی نژاد؛ مهران فاطمی نیا؛ وحید چوپانکاره


337. نقش طراحی صنعتی در طراحی تجهیزات پزشکی

دوره 18، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-12

10.22059/jfava.2013.36282

مرتضی روحانی فرحمند


338. جایگاه کاندینسکی در نزاع میان صورت و محتوا

دوره 18، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-13

10.22059/jfava.2013.36381

امیر نصری؛ مرضیه عالی


339. راهبردهای تبلیغاتی در جهت تداوم برند* (مطالعه‌ی لوگوهای مناسبتی گوگل)

دوره 18، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-13

10.22059/jfava.2013.36413

سمیه مهریزی؛ محمد خزایی؛ رضا افهمی


340. مشروطه ی استتیکی در عصر قاجار

دوره 4، شماره 48، بهار 1391، صفحه 59-68

10.22059/jfava.2012.24694

آناهیتا مقبلی؛ بابک سلیمی زاده


345. مقایسه نظم شبه تناوبی شاه گره با ساختار شبه بلوری سیلیکون

دوره 4، شماره 50، پاییز 1391، صفحه 69-80

10.22059/jfava.2012.28940

صاحب محمدیان منصور؛ سینا فرامرزی


347. روش شناسی طراحی صنعتی در عصر پسامدرن (با تکیه بر تجارب آلساندرو مندینی)

دوره 2، شماره 44، پاییز 1390، صفحه 71-82

نسیم کوچک پور؛ رضا افهمی؛ مجتبی انصاری


350. بررسی انسان شناختی نقوش سفال «کلپورگان» سراوان

دوره 23، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 71-80

10.22059/jfava.2018.249825.665854

مینا شیرانی؛ اصغر ایزدی جیران؛ برایان اسپونر؛ مریم کوهستانی