تعداد مقالات: 490
476. خوانش روابط بیش‌متنی در قالی ایلام با تکیه ‌بر آرا ژرار ژنت

دوره 26، شماره 1، بهار 1400، صفحه 111-121

فاطمه مهرابی؛ افسانه قانی


477. عکس‌های جوئل پیتر ویتکین و ناخودآگاه جمعی

دوره 26، شماره 1، بهار 1400، صفحه 123-130

سودابه شایگان؛ محمد خدادادی مترجم زاده


478. خوانشی بر پنداره لذت در طراحی‌صنعتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1399

محمد رزاقی؛ سمیه افراشته


479. پست‌مدرنیسم و تاثیر آن در هنر درمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

زهرا بانکی زاده؛ منصور حسامی؛ علی زاده محمدی


480. طراحی مسئولانه، طراحی محصول با هدف کمک به روان درمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

سعید علیاری؛ مهسا چینی کار؛ امیر مسعود فریدی زاد


481. تصوف و عرفان در مقام ویژگی گفتمانی رساله‌های خوشنویسی سده‌های هشتم تا یازدهم هجری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

محمود وطن‌خواه خانقاه؛ امیر مازیار


482. بررسی پیکرنگاری نقاشی دیواری دوره هخامنشی در مقبره تاتارلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1399

مهتاب مبینی؛ زهره فولادی


483. * ارزیابی شیوه‌های عمل‌آوری متفاوت رنگدانه شنگرف در رسالات کتاب‌آرایی قرون 10 و 11 هجری قمری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1400

سمیه نوغانی؛ پرنیا مدرسی؛ راضیه جعفری


484. بازنمایی دلدادگان شرقی در تصویرسازی‌های رباعیات خیام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1400

افسانه کامران


485. بررسی اسلوب خط در نسخه ای از رسالۀ احکام نجوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

معصومه مصلح امیردهی؛ صداقت جباری


486. تأثیر گفتمان اجتماعی حاکم بر عصر صفویان در آثار تصویری دارای صحنه های موسیقی آن دوره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

هانیه رضایت بخش؛ امیر حسین چیت سازیان


487. روان‌سنجی خلاقیت در نقاشی‌های فرانسیس بیکن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

بهروز عوضپور؛ نادر شایگانفر


488. پژوهشی بر سنگ‌نگاره‌‌های نهبندان، نمونه موردی سنگ‌نگاره نخلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

احمد حیدری


490. مطالعمطالعه تطبیقی نقش و رنگ ارسی‌های قاجاری شهر تبریز با اردبیله تطبیقی نقش و رنگ ارسی های قاجاری شهر تبریز با اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

محمد مدهوشیان نژاد؛ فتانه فلاحی