موضوعات = کلیات هنر
مطالعه اقتباس ادبی در عکاسی صحنه پردازی شده ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1400

10.22059/jfava.2022.331316.666800

پویا زمانیان


گونه شناسی آرایه تخت و عناصر جلوس در نگاره های شاهنامه تهماسبی.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

10.22059/jfava.2022.347706.666965

روح اله رحمانی؛ سید ابوتراب احمدپناه


کاربست طراحی احساس گرا در محصولات با تاکید بر درک کیفی کاربران:مطالعه موردی آسیاب خانگی زعفران.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

10.22059/jfava.2023.346268.666946

ناصر کلینی ممقانی؛ مرجان محمدی


به سوی بازاندیشی تفکرطراحی از دریچه قابلیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1401

10.22059/jfava.2023.348439.666972

امیر مسعود فریدی زاد؛ محمد نقی زاده؛ سروش قاضی نوری؛ سعید میرواحدی


واکاوی یک فانتزی تاریخی: انگاره‌ی یوسف و زلیخا"

دوره 27، شماره 4، دی 1401، صفحه 51-65

10.22059/jfava.2022.344304.666924

حسن زین الصالحین؛ حسن بلخاری قهی؛ یعقوب آژند


معرفی و مطالعه تطبیقی، توصیفی سنگ قبرهای سلجوقی موزه گُرده میمه(اصفهان)

دوره 27، شماره 3، آذر 1401، صفحه 89-98

10.22059/jfava.2022.278746.666193

حمید پورداود؛ حسن کریمیان؛ زهرا شهبازی تبار