موضوعات = کلیات هنر
تبارکاوی یک صحنه‌ی اسطوره‌ای-تاریخی: فانتزیِ مهمانی زلیخا

دوره 28، شماره 4، دی 1402، صفحه 65-76

10.22059/jfava.2023.363768.667169

حسن زین الصالحین؛ حسن بلخاری قهی؛ یعقوب آژند


بنیان‌های بصری خط گلزار در هنر ایران

دوره 28، شماره 4، دی 1402، صفحه 115-131

10.22059/jfava.2023.352832.667025

فرهاد خسروی بیژائم؛ ملیکا یزدانی


به سوی بازاندیشی تفکرطراحی از دریچه قابلیت

دوره 28، شماره 2، تیر 1402، صفحه 5-17

10.22059/jfava.2023.348439.666972

امیر مسعود فریدی زاد؛ محمد نقی زاده؛ سروش قاضی نوری؛ سعید میرواحدی