موضوعات = نقاشی و مجسمه سازی
بازشناسی عنصر بصری خط در سیاه قلم‌های مرقوم شفیع عباسی محفوظ در موزه بریتانیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22059/jfava.2023.348808.666979

محبوبه شیخی؛ علی اکبر جهانگرد


تحلیل بازنمایی دریا در نقاشی واقع‌گرا مبتنی بر مفهوم امر والا در فلسفۀ کانت (مورد مطالعاتی: آثار برگزیدۀ قرن نوزدهم اروپا و امریکا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1402

10.22059/jfava.2023.355110.667055

فاطمه نورشهرکی؛ جواد امین خندقی؛ جمال عرب زاده


تحلیل نگاره سفینة‌النجات اثر محمدعلی رجبی بر اساس نظریه ترامتنیت ژرار ژنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1402

10.22059/jfava.2023.360165.667123

طاهره اسحقی غریب دوستی؛ محسن مراثی


تبارکاوی یک صحنه‌ی اسطوره‌ای-تاریخی: فانتزیِ مهمانی زلیخا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

10.22059/jfava.2023.363768.667169

حسن زین الصالحین؛ یعقوب آژند؛ حسن بلخاری قهی


گونه شناسی آرایه تخت و عناصر جلوس در نگاره های شاهنامه تهماسبی.

دوره 28، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 57-68

10.22059/jfava.2022.347706.666965

روح اله رحمانی؛ سید ابوتراب احمدپناه


واکاوی یک فانتزی تاریخی: انگاره‌ی یوسف و زلیخا"

دوره 27، شماره 4، دی 1401، صفحه 51-65

10.22059/jfava.2022.344304.666924

حسن زین الصالحین؛ حسن بلخاری قهی؛ یعقوب آژند