تعداد مقالات: 442
101. ادوار تذهیب در کتاب آرایی مذهبی ایرانی

دوره 2، شماره 41، بهار 1390، صفحه 23-32

حبیب اله عظیمی


102. نقوش ساسانی و اسلامی بر روی دستبافته بایو

دوره 2، شماره 44، پاییز 1390، صفحه 23-32

علیرضا طاهری


103. تحلیل ساختار روایت در نگاره "مرگ ضحاک" بر اساس الگوی کنشی گریماس

دوره 3، شماره 45، پاییز 1390، صفحه 23-34

اشرف السادات موسوی لر؛ گیتا مصباح


104. بررسی نقش خورشید بر سفالینه های ایران

دوره 3، شماره 46، پاییز 1390، صفحه 23-34

میترا ذاکرین


105. بررسی طرح تاج شاهان در سکه های ایران از دوره هخامنشی تا ساسانی

دوره 4، شماره 50، پاییز 1391، صفحه 23-32

ابوالقاسم دادور؛ لیلا مکوندی


107. بررسی تأثیرات نقاشی ساسانی بر دیوارنگاره‌های سغدی

دوره 17، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 23-32

ابوالقاسم دادور؛ محمد معین¬الدینی؛ الهام عصارکاشانی


109. بررسی مولفه های تعاملی فرم و متن در ساختار زیباشناسانه آثار نقاشی ایران

دوره 22، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 23-32

اصغر کفشچیان مقدم؛ کریم اله خانی


112. سوگواری بر شوی لیلی (مطالعه تطبیقی شعر و نگاره)

دوره 1، شماره 38، تابستان 1388، صفحه 25-32

زهرا رهنورد؛ فاطمه منتظری


113. نظام آموزش در خوش نویسی

دوره 2، شماره 42، تابستان 1390، صفحه 25-32

مینا صدری


114. نگارة «هارون در حمام»؛ فتّوت‌نگارة دلاّکان، سلمانیان و سرتراشان

دوره 2، شماره 43، تابستان 1390، صفحه 25-34

سیدمانی عمادی؛ غلامعلی حاتم


115. نقش رنگ در پیکرک های انسانی دوره ی نوسنگی

دوره 4، شماره 47، بهار 1391، صفحه 25-31

ریما اسلام مسلک؛ نرگس حریریان


116. بررسی مجموعه سفالینه های منقوش تپه گیان و گودین تپه موجود در موزه دفینه

دوره 18، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 25-32

کامران افشارمهاجر؛ الهه رنجبرایرانی


117. رویکرد آشنایی زدایی در فرآیند ارتباط تصویری حوزه تصویر سازی تبلیغاتی

دوره 19، شماره1، بهار 1393، صفحه 25-36

میترا معنوی راد؛ سعیده عنبر دباغیان


118. تحلیل بینانشانه ای روابط فرم و فضا

دوره 19، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 25-36

بابک امرایی


124. قرابت‌های سبک‌شناختی و ساختاریِ پرتره‌های سلطنتی و عامیانه در عصر قاجار

دوره 25، شماره 1، بهار 1399، صفحه 25-36

علیرضا بهارلو؛ محمد کاظم حسنوند؛ محمد خزایی


125. بررسی و تحلیل نقش‌برجسته‌های قاجاری مجموعه‌ سنگ تاق‌بستان، کرمانشاه*

دوره 19، شماره2، تابستان 1393، صفحه 27-36

محمد مرتضایی؛ مریم دهقان؛ یداله حیدری باباکمال