تعداد مقالات: 442
154. کارستان هنری آقا نجفعلی

دوره 18، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 33-42

یعقوب آژند


155. بازساخت لعاب مینایی براساس متن جواهر نامه نظامی

دوره 22، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 33-42

زهره مختاری؛ مهرنوش شفیعی سرارودی؛ یوسف امینی


158. نگاه در نقاشی از منظر پدیدارشناسی مرلوپونتی

دوره 24، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 33-38

لیلا غفاری؛ جمال عرب زاده


159. تحلیل ارتباطات نوشتاری در حوزه بیان هنری

دوره 2، شماره 43، تابستان 1390، صفحه 35-44

میترا معنوی راد؛ ابوالقاسم دادور


160. مطالعه تطبیقی و آزمایشگاهی تکه پارچه اشکانی ـ ساسانی موزه مقدم دانشگاه تهران

دوره 3، شماره 45، پاییز 1390، صفحه 35-44

محمدجواد ثقفی؛ مصطفی ده پهلوان؛ هاله زرینه


161. سیر تحول، بررسی تاریخی و طبقه بندی کاشی های زیرلعابی در ایران

دوره 3، شماره 46، پاییز 1390، صفحه 35-46

مسلم میش مست؛ محمد مرتضوی


163. مقایسه ی ارتباطات بصری در خط نستعلیق بین دو شیوه ی صفوی و معاصر(میرعماد و امیرخانی)

دوره 23، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 35-46

روح الله اسحاق زاده؛ حمید صادقیان؛ الهام روحانی اصفهانی


164. مطالعه تطبیقی پوسترهای شیگئو فوکودا و روش‌های ایجاد خطای دید*

دوره 19، شماره1، بهار 1393، صفحه 37-48

سید محمد فدوی؛ عاطفه شیدمؤدب


166. امکان سنجی استفاده از آیکونولوژی جهت تفسیر آثار هنری آبستره

دوره 19، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 37-46

مهیار اسدی؛ حسن بلخاری


167. تبیین نسبت «بافت محورانه» میان زیبایی‌شناسی و اخلاق در گرافیک تجاری

دوره 22، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 37-46

فاطمه مرسلی توحیدی؛ ابوالقاسم دادور


168. کلیشه سازی در گذار از صفحه آرایی سنتی به چاپ سنگی دوره قاجار

دوره 24، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 37-46

عفت السادات افضل طوسی


169. بررسی نقش الهام و اقتباس در اصالت آثار هنرهای تجسمی

دوره 25، شماره 1، بهار 1399، صفحه 37-46

ادهم ضرغام؛ آذین یوسفیانی


170. بررسی سبک شناختی هنر شمایل نگاری بیزانسی

دوره 4، شماره 48، بهار 1391، صفحه 39-48

حبیب الله آیت اللهی؛ طیبه بهشتی


172. مجسمه های گچی سلجوقی

دوره 20، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 39-50

حسین ابراهیمی ناغانی؛ پدرام قربانی


173. گواه نظام شبکه‌ای در ترکیب‌بندی نگاره‌های نسخۀ خطی شاهنامۀ بایسنقری

دوره 20، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 39-47

کامران افشار مهاجر؛ طیبه بهشتی


174. تأملاتی بر چرایی پیدایش عکاسی و سرآغاز آن

دوره 21، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 39-46

زانیار بلوری؛ محمد ستاری


175. خوانشی بر نقاشی‌های دیواری حمام مهدی‌قلی‌بیگ مشهد

دوره 23، شماره 1، بهار 1397، صفحه 39-52

علیرضا شیخی؛ مینا دشتبانی ملک آبادی