تعداد مقالات: 442
176. سیاست، جنسیت، بازنمایی (تحلیل انتقادی دیدمان‌ جنسیت در دوره‌ی ناصری)

دوره 24، شماره 1، بهار 1398، صفحه 39-48

حسن زین الصالحین؛ حسن بلخاری قهی


177. تنوع نقوش گیاهی در نقاشی دیواری عصر زندیه در شیراز

دوره 22، شماره 1، بهار 1396، صفحه 43-52

فرشته السادات میرشمسی؛ محمدصادق میرزاابوالقاسمی؛ فتح‌اله زارع‌خلیلی


178. الگوهای فراز و فرود در آفرینش هنری

دوره 1، شماره 38، تابستان 1388، صفحه 45-54

معصومه محمدزاده


179. مقایسه تطبیقی گلستان هنر با مناقب هنروران ( بخش نقاشی و نقاشان)

دوره 4، شماره 49، پاییز 1391، صفحه 45-56

علی اصغر میرزایی مهر


180. مواجهه‌ای باختینی با فراخوان قدیس متی اثر کاراواجو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1398

مسعود علیا؛ حسین عظیمی


181. بررسی تطبیقی هنرهای تزیینی داخل کاخ صاحبقرانیه و بناهای روسیه قرن18و19میلادی*

دوره 18، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-13

فائزه محمدی حاجی¬آبادی؛ حبیب¬الله آیت¬اللهی؛ علی اصغر فهیمی فر


182. شناخت و جستجوی نقش زنجیره خمپا و جایگاه آن در تمدن‌های باستان*

دوره 18، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-15

صمد سامانیان؛ مینا حسن‌زاده


183. پوشاک ایرانی ایزد مهر، نمادی شرقی در فرهنگ و تجلیات میترا در غرب

دوره 18، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-13

ابوالقاسم دادور؛ سید علی میرعمادی


184. تأثیر نگارگری ایرانی بر عناصر بصری حمزه‌نامه با تأکید بر مکتب تبریز

دوره 22، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 31-44

فاطمه طهماسبی عمران؛ نادیا معقولی


185. تأثیر گرافیک محیطی متروی تهران بر فرهنگ و هویت

دوره 21، شماره 1، بهار 1395، صفحه 37-51

مریم اسلام دوست


189. تحلیل ادراک اثر هنری در نسبت میان آشنایی زدایی و فرآیند نشانگی

دوره 24، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 39-48

ستاره احسنت؛ حسین اردلانی؛ محمد جواد صافیان؛ کیانوش ذاکرحقیقی


193. شناخت دلایل بازطراحی لوگو در طول عمر برند

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 41-52

الهام الیاسی؛ کامران افشار مهاجر؛ زاهد شفیعی


198. بازنمایی قزلباش‌ها در نگاره‌های شاهنامه طهماسبی

دوره 22، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 43-52

عباس ایزدی؛ محمد خزایی؛ حسنعلی پورمند


200. ارزیابی تطبیقی تأثیر لوگو از منظر نشانه‌شناسی بر نگرش مشتریان به برند

دوره 24، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 43-50

فرزانه فلاحی؛ بهزاد سلیمانی