تعداد مقالات: 442
201. عکاسی قاجار: نگاه شرقی، نگاه غربی

دوره 2، شماره 42، تابستان 1390، صفحه 45-56

مهدی عراقچیان؛ محمد ستاری


202. جام شوش، جامی پر از رمز و راز

دوره 2، شماره 43، تابستان 1390، صفحه 45-56

فرانک کبیری؛ بهاره براتی


203. قالی های ایرانی و اسامی غیر ایرانی

دوره 3، شماره 45، پاییز 1390، صفحه 45-52

نازیلا دریایی


204. جلوه هایی ناب از هنر سفالگری عصر قاجار

دوره 4، شماره 47، بهار 1391، صفحه 45-55

سیدهاشم حسینی


206. گاهنگاری سفال مینایی براساس نمونههای کتیبه دار

دوره 20، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 45-56

ملیکا یزدانی؛ حسین احمدی؛ سید محمدامین امامی؛ مهناز عبدالله خان گرجی


207. بررسی تصویر انسان در ابریشمینه های آل بویه و سلجوقی

دوره 3، شماره 46، پاییز 1390، صفحه 47-54

فریده طالب پور؛ سوسن خطایی


209. ارزش شناختی در عکاسی

دوره 21، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 47-54

هادی آذری ازغندی؛ حسنعلی پورمند


210. هویت بصری شهری در حیطه ی طراحی گرافیک

دوره 22، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 47-56

صداقت جباری؛ سیمین خضریان


212. کارستان هنری ولی‌جان تبریزی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 47-56

سولماز امیرراشد


213. مقایسه تطبیقی بانددِسینه های فرانسه و بلژیک از لحاظ بصری

دوره 25، شماره 1، بهار 1399، صفحه 47-60

مصطفی گودرزی؛ یاسمن امامی


214. بررسی کتیبه های مسجد ـ مدرسه ی شهید مطهری

دوره 4، شماره 48، بهار 1391، صفحه 49-58

فیروز مهجور؛ میثم علیئی


215. بررسی نقش و جایگاه عنوان در کارکردهای بیانیِ عکس

دوره 19، شماره1، بهار 1393، صفحه 49-58

الهه عبداله‌آبادی


217. روایت شاهنامه بر جام سفالین بیژن و منیژه

دوره 20، شماره 1، بهار 1394، صفحه 49-58

عاطفه فاضل؛ محمد خزایی


219. بازخوانی نگاره های حسین بهزاد با توجه به نظریه هرمونوتیک مدرن گادامر

دوره 24، شماره 1، بهار 1398، صفحه 49-58

الهام طاهریان؛ محمد کاظم حسنوند


220. آموزش خوشنویسی، به مثابه نسخه کامل آموزش سنتی هنر

دوره 20، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 51-62

احد روان جو


224. احوال و آثار محمد علی بیک نقاشباشی

دوره 4، شماره 49، پاییز 1391، صفحه 57-64

یعقوب آژند


225. مطالعه تطبیقی تصاویر نسخ چاپ سنگی و کاشی‌های مصور دوره قاجار

دوره 18، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-14

فاطمه جباری؛ محسن مراثی