دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

زیباشناسی تصویر کارگر در آثار نقاشی سه دهه پایانی سده نوزدهم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1400

10.22059/jfava.2021.327753.666763

ترنم تقوی؛ مصطفی گودرزی


واقعگرایی در عکاسی: از ادراکی تا علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1400

10.22059/jfava.2021.330843.666797

کیهان ولی نژاد


مطالعه اقتباس ادبی در عکاسی صحنه پردازی شده ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1400

10.22059/jfava.2022.331316.666800

پویا زمانیان


تصویرسازی‌های نسخه صورالکواکب منوچهرخان، نگاهی شکوهمند به آسمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

10.22059/jfava.2022.326063.666727

ابوذر ناصحی؛ فاطمه احمدی جزنی


نوع‌شناسی استعارة بصری در تبلیغات تجاری (مطالعه منتخبی از تبلیغات تجاری در شبکه اینستاگرام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1401

10.22059/jfava.2022.324854.666715

میترا معنوی راد؛ شادی مددی


تغییر پارادایم هنر ملی به هنر تراملی: مطالعه تحولات هنر در امارات متحده عربی و قطر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.22059/jfava.2022.338543.666867

محمدرضا مریدی؛ مونا کلانتری


سوگردانی از ساحت صنعت به ساحت هنر؛ امکان نجات بخش زمانه ما از نگاه هیدگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

10.22059/jfava.2021.318690.666662

مرجانه سوزن کار؛ محمدرضا ریخته گران؛ شمس الملوک مصطفوی


تقابل زیبایی‌شناسی سوبژکتیو با مبانی نظری هنر پاپ از منظر لارنس الووی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

10.22059/jfava.2022.334468.666829

علی اکبر جهانگرد


تحلیل بازتاب نقش‌مایه‌های تزئینی محراب مسجد جامع اصفهان در تزئینات رحل ایلخانی موزه‌ی متروپولیتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

10.22059/jfava.2021.292371.666357

سحر ذکاوت؛ خشایار قاضی‌زاده


پیامدپژوهی اندیشه زرتشتی در بشقاب فلزی ساسانی و سفالینه های سلجوقی .

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

10.22059/jfava.2021.332249.666807

ابوالقاسم دادور؛ سهیلا نمازعلیزاده


مقایسه شیوۀ کرسی‌بندی در دو چلیپای مشابه از سلطانعلی مشهدی و میرعلی هروی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

10.22059/jfava.2022.334577.666831

شهاب شهیدانی؛ محمدمهدی قادریان؛ علیرضا محمدی‌میلاسی


انطباق تحولات نظری پیت موندریان با عناصر نقاشی نئوپلاستیک طی بازه زمانی 1927 تا 1944

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

10.22059/jfava.2021.328958.666775

علی فلاح زاده؛ زهرا رهبرنیا


بررسی جنبه های ذاتی طراحی از منظر پژوهشگران حوزه تفکر طراحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

10.22059/jfava.2021.322422.666682

سمیرا اشعری؛ حسن نائینی


عکاسی و سیاست در ایران پیشاانقلابی: نبرد بر سر تصویرِ ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1401

10.22059/jfava.2022.338311.666864

هادی آذری ازغندی


تبارشناسی نقشنوشتة «مرغ بسم‌الله» در فضای بصری سفالینه‌های منقوش نیشابور ایران در سدة چهارم و پنجم هجری قمری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1401

10.22059/jfava.2022.335852.666844

محمود وطن‌خواه خانقاه؛ محمد کاظم حسنوند