نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبستره هنر آبستره و حذف روایت [دوره 19، شماره 4، 1393، صفحه 15-24]
 • آیکونوگرافی امکان سنجی استفاده از آیکونولوژی جهت تفسیر آثار هنری آبستره [دوره 19، شماره 4، 1393، صفحه 37-46]
 • آیکونولوژی امکان سنجی استفاده از آیکونولوژی جهت تفسیر آثار هنری آبستره [دوره 19، شماره 4، 1393، صفحه 37-46]
 • آینه کاری ایرانی مطالعه تطبیقی نشانه های بصری در آینه کاری ایرانی و هنر فتوکلاژ* (مورد مطالعاتی فتوکلاژهای دیوید هاکنی) [دوره 19، شماره 4، 1393، صفحه 81-95]

ا

 • اخلاقیات طراحی زیبایی شناسی رویکردهای زیست پایدار در طراحی منسوجات [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 65-76]
 • ادراک زیبایی‌شناختی نقش قوة خیال در پدیدارشناسی ادراک زیبایی‌شناختی از دیدگاه میکل دوفرن مطالعة موردی: نقاشی شارل هشتم [دوره 19، شماره 4، 1393، صفحه 4-14]
 • ادراک مشتری استفاده از مهندسی کانسی در بررسی تصویر ذهنی برندهای تلفن‌همراه در بین طراحان جوان ایرانی [دوره 19، شماره2، 1393، صفحه 83-90]
 • ایران باستان بررسی و تحلیل نقش‌برجسته‌های قاجاری مجموعه‌ سنگ تاق‌بستان، کرمانشاه* [دوره 19، شماره2، 1393، صفحه 27-36]
 • ارتباط تصویری رویکرد آشنایی زدایی در فرآیند ارتباط تصویری حوزه تصویر سازی تبلیغاتی [دوره 19، شماره1، 1393، صفحه 25-36]
 • اصفهان نشانه شناسی نقوش سنگ قبور قبرستان تخت فولاد اصفهان [دوره 19، شماره 4، 1393، صفحه 67-76]
 • ایلام بررسی نقشمایه های مردانه در تمدن ایلام (از اوایل هزاره سوم تا اواسط هزاره اول ق م) [دوره 19، شماره2، 1393، صفحه 17-26]
 • الحشایش نقش خاندان قرچغای‌خان در پیشبرد هنرهای مکتوب قرن یازدهم شهر مشهد [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 27-38]
 • الگوپذیری بررسی و تحلیل نقش‌برجسته‌های قاجاری مجموعه‌ سنگ تاق‌بستان، کرمانشاه* [دوره 19، شماره2، 1393، صفحه 27-36]
 • الگوهای گره‌چینی تزئینات گره چینی در بناهای محله خانه بر ماسوله [دوره 19، شماره 4، 1393، صفحه 55-66]
 • انتزاع هنر آبستره و حذف روایت [دوره 19، شماره 4، 1393، صفحه 15-24]

ب

 • بازار تلفن‌همراه استفاده از مهندسی کانسی در بررسی تصویر ذهنی برندهای تلفن‌همراه در بین طراحان جوان ایرانی [دوره 19، شماره2، 1393، صفحه 83-90]
 • بازنمایی هنر آبستره و حذف روایت [دوره 19، شماره 4، 1393، صفحه 15-24]
 • بیشاپور مطالعه بازشناسی مواد، مصالح و تکنیک ساخت موزاییک‌های تزیینی ساسانی (کاخ بیشاپور) [دوره 19، شماره2، 1393، صفحه 37-48]
 • بینامتنیت تحلیل بینانشانه ای روابط فرم و فضا [دوره 19، شماره 4، 1393، صفحه 25-36]
 • بینانشانگی تحلیل بینانشانه ای روابط فرم و فضا [دوره 19، شماره 4، 1393، صفحه 25-36]

پ

 • پساساختارگرایی چالش‌های نشانه‌شناختی نقاشی و نقد نقاشی [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 5-12]
 • پیکرتراشی مطالعۀ تنوع بیان در آثار پیکر‌تراشی دوناتلّو [دوره 19، شماره1، 1393، صفحه 73-84]
 • پل ریکور بررسی هرمنوتیک پل ریکور و تأویل مخاطب از اثر هنری با تکیه بر عنوان [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 19-26]
 • پوستر مطالعه تطبیقی پوسترهای شیگئو فوکودا و روش‌های ایجاد خطای دید* [دوره 19، شماره1، 1393، صفحه 37-48]

ت

 • تالار اصلی کاخ گلستان بررسی مضامین تصویری کاشی های نقش برجسته موجود در تالار اصلی کاخ موزه گلستان* [دوره 19، شماره1، 1393، صفحه 59-72]
 • تأویل بررسی هرمنوتیک پل ریکور و تأویل مخاطب از اثر هنری با تکیه بر عنوان [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 19-26]
 • تخت فولاد نشانه شناسی نقوش سنگ قبور قبرستان تخت فولاد اصفهان [دوره 19، شماره 4، 1393، صفحه 67-76]
 • تزیینات معماری ایران تزئینات گره چینی در بناهای محله خانه بر ماسوله [دوره 19، شماره 4، 1393، صفحه 55-66]
 • تصویر تحلیل ساختاری نقد نقاشی [دوره 19، شماره1، 1393، صفحه 5-12]
 • تصویر ذهنی برند استفاده از مهندسی کانسی در بررسی تصویر ذهنی برندهای تلفن‌همراه در بین طراحان جوان ایرانی [دوره 19، شماره2، 1393، صفحه 83-90]
 • تصویرسازی تبلیغاتی رویکرد آشنایی زدایی در فرآیند ارتباط تصویری حوزه تصویر سازی تبلیغاتی [دوره 19، شماره1، 1393، صفحه 25-36]
 • تصویرسازی علمی نقش خاندان قرچغای‌خان در پیشبرد هنرهای مکتوب قرن یازدهم شهر مشهد [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 27-38]
 • تفسیر تحلیل ساختاری نقد نقاشی [دوره 19، شماره1، 1393، صفحه 5-12]
 • تمدن بررسی نقشمایه های مردانه در تمدن ایلام (از اوایل هزاره سوم تا اواسط هزاره اول ق م) [دوره 19، شماره2، 1393، صفحه 17-26]
 • تنوع بیان مطالعۀ تنوع بیان در آثار پیکر‌تراشی دوناتلّو [دوره 19، شماره1، 1393، صفحه 73-84]
 • توصیف تحلیل ساختاری نقد نقاشی [دوره 19، شماره1، 1393، صفحه 5-12]

چ

 • چین‌نامه بازکاوی یک اشتباه* محمدزمان فرنگی‌خوان (مترجم)؛ محمدزمان فرنگی‌ساز (نقاش) [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 39-44]

ح

 • حکمت تأملاتی در باب نسبت «حکمت هنراسلامی» و «فلسفه هنر اسلامی» [دوره 19، شماره1، 1393، صفحه 13-24]

خ

 • خیال نقش قوة خیال در پدیدارشناسی ادراک زیبایی‌شناختی از دیدگاه میکل دوفرن مطالعة موردی: نقاشی شارل هشتم [دوره 19، شماره 4، 1393، صفحه 4-14]
 • خطای باصره تصویری مطالعه تطبیقی پوسترهای شیگئو فوکودا و روش‌های ایجاد خطای دید* [دوره 19، شماره1، 1393، صفحه 37-48]
 • خطای باصره هندسی مطالعه تطبیقی پوسترهای شیگئو فوکودا و روش‌های ایجاد خطای دید* [دوره 19، شماره1، 1393، صفحه 37-48]

د

 • دلالت صریح نگاهی به عناصر تاثیرگذار در شکل گیری نگاره ایرانی مطالعه موردی: نگاره زاری بر مرگ رستم در شاهنامه بایسنقری [دوره 19، شماره 4، 1393، صفحه 47-54]
 • دلالت ضمنی رویکرد آشنایی زدایی در فرآیند ارتباط تصویری حوزه تصویر سازی تبلیغاتی [دوره 19، شماره1، 1393، صفحه 25-36]
 • دلالت ضمنی نگاهی به عناصر تاثیرگذار در شکل گیری نگاره ایرانی مطالعه موردی: نگاره زاری بر مرگ رستم در شاهنامه بایسنقری [دوره 19، شماره 4، 1393، صفحه 47-54]
 • دیوید هاکنی مطالعه تطبیقی نشانه های بصری در آینه کاری ایرانی و هنر فتوکلاژ* (مورد مطالعاتی فتوکلاژهای دیوید هاکنی) [دوره 19، شماره 4، 1393، صفحه 81-95]
 • دوناتلّو مطالعۀ تنوع بیان در آثار پیکر‌تراشی دوناتلّو [دوره 19، شماره1، 1393، صفحه 73-84]

ر

 • رم مطالعه بازشناسی مواد، مصالح و تکنیک ساخت موزاییک‌های تزیینی ساسانی (کاخ بیشاپور) [دوره 19، شماره2، 1393، صفحه 37-48]
 • روایت هنر آبستره و حذف روایت [دوره 19، شماره 4، 1393، صفحه 15-24]
 • رویکرد هنرمندان ایرانیِ لباس مفهومی لباس به مثابه اثر هنری: رویکرد هنرمندان ایرانی در نمایشگاه های دهه ی 1380* [دوره 19، شماره2، 1393، صفحه 69-82]

ز

 • زیبایی‌شناسی زیبایی شناسی رویکردهای زیست پایدار در طراحی منسوجات [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 65-76]
 • زمین بازی بکارگیری روش کاربرمحور مبتنی بر رفتارگرایی در طراحی محصول* [دوره 19، شماره1، 1393، صفحه 85-92]

ژ

 • ژانر بررسی تطبیقی ژانرشناسی کمیک ایرانی با نگاهی به کمیک امریکایی [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 45-54]

س

 • سارتر نقش قوة خیال در پدیدارشناسی ادراک زیبایی‌شناختی از دیدگاه میکل دوفرن مطالعة موردی: نقاشی شارل هشتم [دوره 19، شماره 4، 1393، صفحه 4-14]
 • ساسانی مطالعه بازشناسی مواد، مصالح و تکنیک ساخت موزاییک‌های تزیینی ساسانی (کاخ بیشاپور) [دوره 19، شماره2، 1393، صفحه 37-48]
 • سده بیستم بررسی هرمنوتیک پل ریکور و تأویل مخاطب از اثر هنری با تکیه بر عنوان [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 19-26]
 • سفیدچاه سفید چاه، نمایه ای فراتر از یک گورستان :شناخت و بررسی مضامین و نقوش تصویری گورستان سفید چاه [دوره 19، شماره2، 1393، صفحه 49-56]
 • سکوت بصری هنر آبستره و حذف روایت [دوره 19، شماره 4، 1393، صفحه 15-24]
 • سنگ رسوبی مطالعه بازشناسی مواد، مصالح و تکنیک ساخت موزاییک‌های تزیینی ساسانی (کاخ بیشاپور) [دوره 19، شماره2، 1393، صفحه 37-48]
 • سنگ قبر نشانه شناسی نقوش سنگ قبور قبرستان تخت فولاد اصفهان [دوره 19، شماره 4، 1393، صفحه 67-76]
 • سوگواری نگاهی به عناصر تاثیرگذار در شکل گیری نگاره ایرانی مطالعه موردی: نگاره زاری بر مرگ رستم در شاهنامه بایسنقری [دوره 19، شماره 4، 1393، صفحه 47-54]

ش

 • شاهنامة بایسنقری نگاهی به عناصر تاثیرگذار در شکل گیری نگاره ایرانی مطالعه موردی: نگاره زاری بر مرگ رستم در شاهنامه بایسنقری [دوره 19، شماره 4، 1393، صفحه 47-54]
 • شیر نشانه شناسی نقوش سنگ قبور قبرستان تخت فولاد اصفهان [دوره 19، شماره 4، 1393، صفحه 67-76]
 • شیگئو فوکودا مطالعه تطبیقی پوسترهای شیگئو فوکودا و روش‌های ایجاد خطای دید* [دوره 19، شماره1، 1393، صفحه 37-48]
 • شهرک تاریخی ماسوله تزئینات گره چینی در بناهای محله خانه بر ماسوله [دوره 19، شماره 4، 1393، صفحه 55-66]

ص

 • صفحات وب ایران تکوین معیارهای زیبایی‌شناسی صفحات وب ایران [دوره 19، شماره2، 1393، صفحه 57-68]
 • صورت‌نگاری عریان از تحریم صورتگری تا صورت‌نگاری عریان:نگاهی به سیر تحول نمایش پیکرة انسان در تاریخ هنر و به ویژه ایران [دوره 19، شماره2، 1393، صفحه 5-16]

ط

 • طراحی تحلیل بینانشانه ای روابط فرم و فضا [دوره 19، شماره 4، 1393، صفحه 25-36]
 • طراحی پارچه زیبایی شناسی رویکردهای زیست پایدار در طراحی منسوجات [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 65-76]
 • طراحی رفتارگرا بکارگیری روش کاربرمحور مبتنی بر رفتارگرایی در طراحی محصول* [دوره 19، شماره1، 1393، صفحه 85-92]
 • طراحی زیست‌پایدار زیبایی شناسی رویکردهای زیست پایدار در طراحی منسوجات [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 65-76]
 • طراحی صنعتی مفاهیم کاربردی نظریه افردنس، از روانشناسی تا فرایند طراحی [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 55-64]
 • طراحی کاربر محور بکارگیری روش کاربرمحور مبتنی بر رفتارگرایی در طراحی محصول* [دوره 19، شماره1، 1393، صفحه 85-92]
 • طراحی محصول مفاهیم کاربردی نظریه افردنس، از روانشناسی تا فرایند طراحی [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 55-64]

ع

 • عقل تأملاتی در باب نسبت «حکمت هنراسلامی» و «فلسفه هنر اسلامی» [دوره 19، شماره1، 1393، صفحه 13-24]
 • عکس بررسی نقش و جایگاه عنوان در کارکردهای بیانیِ عکس [دوره 19، شماره1، 1393، صفحه 49-58]
 • عنوان بررسی هرمنوتیک پل ریکور و تأویل مخاطب از اثر هنری با تکیه بر عنوان [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 19-26]

غ

 • غرب بررسی و تحلیل نقش‌برجسته‌های قاجاری مجموعه‌ سنگ تاق‌بستان، کرمانشاه* [دوره 19، شماره2، 1393، صفحه 27-36]

ف

 • فتوکلاژ مطالعه تطبیقی نشانه های بصری در آینه کاری ایرانی و هنر فتوکلاژ* (مورد مطالعاتی فتوکلاژهای دیوید هاکنی) [دوره 19، شماره 4، 1393، صفحه 81-95]
 • فرایند طراحی مبتنی بر افردنس مفاهیم کاربردی نظریه افردنس، از روانشناسی تا فرایند طراحی [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 55-64]
 • فرم تحلیل بینانشانه ای روابط فرم و فضا [دوره 19، شماره 4، 1393، صفحه 25-36]
 • فرمالیسم فرمالیسم از نگاه کلایو بل و نیکلاس لومان [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 13-18]
 • فرم معنادار فرمالیسم از نگاه کلایو بل و نیکلاس لومان [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 13-18]
 • فرنگی‌خوان بازکاوی یک اشتباه* محمدزمان فرنگی‌خوان (مترجم)؛ محمدزمان فرنگی‌ساز (نقاش) [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 39-44]
 • فرنگی‌ساز بازکاوی یک اشتباه* محمدزمان فرنگی‌خوان (مترجم)؛ محمدزمان فرنگی‌ساز (نقاش) [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 39-44]
 • فضا تحلیل بینانشانه ای روابط فرم و فضا [دوره 19، شماره 4، 1393، صفحه 25-36]
 • فلسفه تأملاتی در باب نسبت «حکمت هنراسلامی» و «فلسفه هنر اسلامی» [دوره 19، شماره1، 1393، صفحه 13-24]
 • فلسفه هنر اسلامی تأملاتی در باب نسبت «حکمت هنراسلامی» و «فلسفه هنر اسلامی» [دوره 19، شماره1، 1393، صفحه 13-24]

ق

 • قاجار بررسی و تحلیل نقش‌برجسته‌های قاجاری مجموعه‌ سنگ تاق‌بستان، کرمانشاه* [دوره 19، شماره2، 1393، صفحه 27-36]
 • قیاس هنر آبستره و حذف روایت [دوره 19، شماره 4، 1393، صفحه 15-24]
 • قرچغای‌خان نقش خاندان قرچغای‌خان در پیشبرد هنرهای مکتوب قرن یازدهم شهر مشهد [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 27-38]

ک

 • کارکرد بیانی عکس بررسی نقش و جایگاه عنوان در کارکردهای بیانیِ عکس [دوره 19، شماره1، 1393، صفحه 49-58]
 • کاشی نقش برجسته بررسی مضامین تصویری کاشی های نقش برجسته موجود در تالار اصلی کاخ موزه گلستان* [دوره 19، شماره1، 1393، صفحه 59-72]
 • کلایو بل فرمالیسم از نگاه کلایو بل و نیکلاس لومان [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 13-18]
 • کمیک بررسی تطبیقی ژانرشناسی کمیک ایرانی با نگاهی به کمیک امریکایی [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 45-54]
 • کمیک ایرانی بررسی تطبیقی ژانرشناسی کمیک ایرانی با نگاهی به کمیک امریکایی [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 45-54]
 • کمیک امریکایی بررسی تطبیقی ژانرشناسی کمیک ایرانی با نگاهی به کمیک امریکایی [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 45-54]

گ

 • گره چینی تزئینات گره چینی در بناهای محله خانه بر ماسوله [دوره 19، شماره 4، 1393، صفحه 55-66]
 • گشتالت و افردنس تکوین معیارهای زیبایی‌شناسی صفحات وب ایران [دوره 19، شماره2، 1393، صفحه 57-68]

ل

 • لباسِ مفهومی لباس به مثابه اثر هنری: رویکرد هنرمندان ایرانی در نمایشگاه های دهه ی 1380* [دوره 19، شماره2، 1393، صفحه 69-82]
 • لسان‌الارض نشانه شناسی نقوش سنگ قبور قبرستان تخت فولاد اصفهان [دوره 19، شماره 4، 1393، صفحه 67-76]

م

 • ماهی نشانه شناسی نقوش سنگ قبور قبرستان تخت فولاد اصفهان [دوره 19، شماره 4، 1393، صفحه 67-76]
 • مبلمان بکارگیری روش کاربرمحور مبتنی بر رفتارگرایی در طراحی محصول* [دوره 19، شماره1، 1393، صفحه 85-92]
 • مجموعه سنگ بررسی و تحلیل نقش‌برجسته‌های قاجاری مجموعه‌ سنگ تاق‌بستان، کرمانشاه* [دوره 19، شماره2، 1393، صفحه 27-36]
 • محله خانه‌بر ماسوله تزئینات گره چینی در بناهای محله خانه بر ماسوله [دوره 19، شماره 4، 1393، صفحه 55-66]
 • محمّد باقر الحافظ نقش خاندان قرچغای‌خان در پیشبرد هنرهای مکتوب قرن یازدهم شهر مشهد [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 27-38]
 • محمدزمان بازکاوی یک اشتباه* محمدزمان فرنگی‌خوان (مترجم)؛ محمدزمان فرنگی‌ساز (نقاش) [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 39-44]
 • مخاطب تکوین معیارهای زیبایی‌شناسی صفحات وب ایران [دوره 19، شماره2، 1393، صفحه 57-68]
 • مخاطب بررسی هرمنوتیک پل ریکور و تأویل مخاطب از اثر هنری با تکیه بر عنوان [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 19-26]
 • مرد بررسی نقشمایه های مردانه در تمدن ایلام (از اوایل هزاره سوم تا اواسط هزاره اول ق م) [دوره 19، شماره2، 1393، صفحه 17-26]
 • مشاهده فرمالیسم از نگاه کلایو بل و نیکلاس لومان [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 13-18]
 • مضامین بررسی مضامین تصویری کاشی های نقش برجسته موجود در تالار اصلی کاخ موزه گلستان* [دوره 19، شماره1، 1393، صفحه 59-72]
 • معنا بررسی نقش و جایگاه عنوان در کارکردهای بیانیِ عکس [دوره 19، شماره1، 1393، صفحه 49-58]
 • معنا امکان سنجی استفاده از آیکونولوژی جهت تفسیر آثار هنری آبستره [دوره 19، شماره 4، 1393، صفحه 37-46]
 • میکل دوفرن نقش قوة خیال در پدیدارشناسی ادراک زیبایی‌شناختی از دیدگاه میکل دوفرن مطالعة موردی: نقاشی شارل هشتم [دوره 19، شماره 4، 1393، صفحه 4-14]
 • ملات آهکی مطالعه بازشناسی مواد، مصالح و تکنیک ساخت موزاییک‌های تزیینی ساسانی (کاخ بیشاپور) [دوره 19، شماره2، 1393، صفحه 37-48]
 • ملک حسین اصفهانی نقش خاندان قرچغای‌خان در پیشبرد هنرهای مکتوب قرن یازدهم شهر مشهد [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 27-38]
 • منسوجات زیست‌پایدار زیبایی شناسی رویکردهای زیست پایدار در طراحی منسوجات [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 65-76]
 • منوچهرخان نقش خاندان قرچغای‌خان در پیشبرد هنرهای مکتوب قرن یازدهم شهر مشهد [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 27-38]

ن

 • نسبی گرایی امکان سنجی استفاده از آیکونولوژی جهت تفسیر آثار هنری آبستره [دوره 19، شماره 4، 1393، صفحه 37-46]
 • نشانه‌شناسی تکوین معیارهای زیبایی‌شناسی صفحات وب ایران [دوره 19، شماره2، 1393، صفحه 57-68]
 • نشانه‌شناسی‏ چالش‌های نشانه‌شناختی نقاشی و نقد نقاشی [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 5-12]
 • نظریه افردنس مفاهیم کاربردی نظریه افردنس، از روانشناسی تا فرایند طراحی [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 55-64]
 • نقاشی تحلیل ساختاری نقد نقاشی [دوره 19، شماره1، 1393، صفحه 5-12]
 • نقاشی چالش‌های نشانه‌شناختی نقاشی و نقد نقاشی [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 5-12]
 • نقاشی بررسی هرمنوتیک پل ریکور و تأویل مخاطب از اثر هنری با تکیه بر عنوان [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 19-26]
 • نقاشی شارل هشتم نقش قوة خیال در پدیدارشناسی ادراک زیبایی‌شناختی از دیدگاه میکل دوفرن مطالعة موردی: نقاشی شارل هشتم [دوره 19، شماره 4، 1393، صفحه 4-14]
 • نقد چالش‌های نشانه‌شناختی نقاشی و نقد نقاشی [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 5-12]
 • نقوش نمادین سفید چاه، نمایه ای فراتر از یک گورستان :شناخت و بررسی مضامین و نقوش تصویری گورستان سفید چاه [دوره 19، شماره2، 1393، صفحه 49-56]
 • نیکلاس لومان فرمالیسم از نگاه کلایو بل و نیکلاس لومان [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 13-18]
 • نگاره سفید چاه، نمایه ای فراتر از یک گورستان :شناخت و بررسی مضامین و نقوش تصویری گورستان سفید چاه [دوره 19، شماره2، 1393، صفحه 49-56]
 • نمایشگاه لباسِ مفهومی در ایران لباس به مثابه اثر هنری: رویکرد هنرمندان ایرانی در نمایشگاه های دهه ی 1380* [دوره 19، شماره2، 1393، صفحه 69-82]

و

ه

 • هندسه تزئینات گره چینی در بناهای محله خانه بر ماسوله [دوره 19، شماره 4، 1393، صفحه 55-66]
 • هنر آبستره امکان سنجی استفاده از آیکونولوژی جهت تفسیر آثار هنری آبستره [دوره 19، شماره 4، 1393، صفحه 37-46]
 • هنر اسلامی تأملاتی در باب نسبت «حکمت هنراسلامی» و «فلسفه هنر اسلامی» [دوره 19، شماره1، 1393، صفحه 13-24]
 • هنر پیکرنما از تحریم صورتگری تا صورت‌نگاری عریان:نگاهی به سیر تحول نمایش پیکرة انسان در تاریخ هنر و به ویژه ایران [دوره 19، شماره2، 1393، صفحه 5-16]
 • هنر در ادیان از تحریم صورتگری تا صورت‌نگاری عریان:نگاهی به سیر تحول نمایش پیکرة انسان در تاریخ هنر و به ویژه ایران [دوره 19، شماره2، 1393، صفحه 5-16]
 • هنر قاجار از تحریم صورتگری تا صورت‌نگاری عریان:نگاهی به سیر تحول نمایش پیکرة انسان در تاریخ هنر و به ویژه ایران [دوره 19، شماره2، 1393، صفحه 5-16]
 • هنر مدرن هنر آبستره و حذف روایت [دوره 19، شماره 4، 1393، صفحه 15-24]
 • هنر نوین مطالعه تطبیقی نشانه های بصری در آینه کاری ایرانی و هنر فتوکلاژ* (مورد مطالعاتی فتوکلاژهای دیوید هاکنی) [دوره 19، شماره 4، 1393، صفحه 81-95]

ی

 • یا صاحب‌الزمان بازکاوی یک اشتباه* محمدزمان فرنگی‌خوان (مترجم)؛ محمدزمان فرنگی‌ساز (نقاش) [دوره 19، شماره 3، 1393، صفحه 39-44]